Vad betyder Tao-symbolen?

På kinesiska betyder Tao "bort". I orientaliska filosofier representerar symbolen för tao, som också kallas "yin och yang" vägen, allting blir, vilket realiseras med ...

På kinesiska betyder Tao "bort". I östliga filosofier representerar symbolen för tao, annars känd som "yin och yang", vägen, alltingens blir, som sker med en rörelse som svänger mellan två ytterligheter: varje gång en av de två nås, en kraft trycker i motsatt riktning och så vidare. Teorin antyds utan tvekan av solens och månens rörelser, av årstiderna, av tidens cykliska gång.

De två halvorna i vilka den cirkulära symbolen är indelade representerar därför två motsatta och komplementära principer samtidigt: till exempel kvinnan och hanen, kylan och värmen, mörkret och ljuset.

Relaterade Artiklar